Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Pelanggan yang dihormati, privasi data anda adalah penting. Kami mematuhi terma PDPA 2010. Kunjungi www.dasabdulglobal.com untuk Dasar Perlindungan Data Peribadi kami

SYARAT AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010


Pelanggan yang dihargai, terima kasih kerana sokongan setia anda. Privasi data anda adalah penting kepada kami. Harap maklum bahawa Das Abdul Global Sdn Bhd menganggap privasi data peribadi anda menjadi subjek yang sangat penting. Data peribadi termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, nombor telefon, alamat e-mel, alamat rumah serta sebarang maklumat yang anda berikan kepada Das Abdul Global Sdn Bhd.

Sila ke bawah untuk melihat Dasar Perlindungan Data Peribadi kami.


Dasar Perlindungan Data Peribadi akan membolehkan anda memahami cara kami menggunakan maklumat peribadi yang mungkin kami kumpulkan dari anda. Dengan memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan Dasar Perlindungan Data Peribadi kami dan pengumpulan, penggunaan, akses, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Perlindungan Data Peribadi kami.

Sekiranya anda ingin mengehadkan atau dikecualikan daripada pertunangan kami, sila hubungi kami di berikut:

Perkhidmatan Pelanggan No Telefon: +60 19-900 0815 Alamat E-mel: admin@dasabdulglobal.com | Waktu pejabat: 9.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin hingga Jumaat tidak termasuk Cuti Umum)

Jika anda tidak menghubungi kami setelah menerima e-mel ini, kami mengambilnya bahawa anda telah bersetuju dengan penggunaan keseluruhan data peribadi anda seperti yang ditetapkan dalam Dasar Perlindungan Data Peribadi kami.

Semua kemas kini ke Dasar Perlindungan Data Peribadi kami akan disiarkan secara berkala di laman web kami. Kami menggalakkan anda untuk terus melawat kami untuk kemas kini dan berita terkini.

Terima kasih.

POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI


Dasar Perlindungan Data Peribadi ini dikeluarkan kepada semua pelanggan kami berdasarkan keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010. Kami memperlakukan dan melihat data peribadi anda dengan serius.

Maklumat peribadi


Maklumat Peribadi adalah sebarang maklumat yang berkaitan dengan anda secara individu dan akan membolehkan kami menghubungi anda, sebagai contoh, nama, alamat, nombor telefon / faks, alamat e-mel atau apa-apa maklumat yang anda serahkan kepada Das Abdul Global Sdn Bhd, aplikasi tablet dan telefon pintar kami "Aplikasi") yang mengenal pasti anda secara individu.

Laman Web atau Aplikasi tidak dapat mengumpulkan sebarang maklumat peribadi mengenai anda melainkan anda memberikannya.

Anda boleh melawat dan melayari laman web Das Abdul Global Sdn Bhd dan Aplikasi tanpa mendedahkan maklumat peribadi tentang diri anda, tetapi tidak semua fungsi akan tersedia untuk anda. Anda juga boleh memilih untuk mendedahkan maklumat peribadi tentang diri anda. Kami boleh mengumpul maklumat peribadi daripada anda apabila anda:

(a) Berkomunikasi dengan kami melalui platform yang berbeza untuk pesanan Melalui laman web Melalui aplikasi mudah alih Melalui pusat panggilan Melalui kaunter. (b) Mendaftarkan atau melanggan mana-mana produk / perkhidmatan contohnya: newsletter. (c) Mengambil bahagian dalam mana-mana tinjauan kami dilakukan secara dalaman atau melalui pihak ketiga yang dilantik. (d) Masuk ke / mengambil / menang dalam mana-mana program peraduan / persaingan / kesetiaan yang dijalankan oleh kami. (e) Mendaftarkan minat dan / atau permintaan maklumat atau pesanan. (f) Menjawab sebarang bahan pemasaran yang kami hantar. (g) Memulakan hubungan perniagaan dengan kami. (h) Lawati mana-mana kedai kami. (i) Lawati atau layari laman web kami (j) Sediakan aduan dengan kami. (k) Memberi maklum balas kepada kami

Penggunaan Maklumat


Das Abdul Global Sdn Bhd boleh menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul melalui Laman Web atau Aplikasinya terutamanya untuk maksud seperti:

(a) Untuk mengesahkan identiti anda. (b) Untuk menilai dan memproses permohonan / permintaan anda untuk produk atau perkhidmatan kami. (c) Untuk memberi anda Produk dan / atau Perkhidmatan yang anda minta. (d) Untuk mentadbir dan menguruskan Produk dan / atau Perkhidmatan yang kami berikan kepada anda (termasuk pesanan, penghantaran, aduan, susulan, maklumbalas). (e) Untuk menyiasat dan menyelesaikan sebarang pesanan, penghantaran, kualiti, aduan atau pertanyaan lain yang anda serahkan kepada kami mengenai produk dan perkhidmatan kami. (f) Untuk mengesan dan mencegah aktiviti penipuan. (g) Untuk berhubung dengan anda dan memberi anda maklumat yang anda minta(h) Untuk melibatkan diri dalam transaksi perniagaan berkenaan dengan Produk dan / atau Perkhidmatan yang ditawarkan dan diberikan kepada anda.(i) Untuk mewujudkan dan menguruskan hubungan perniagaan yang lebih baik dengan kami(j) Untuk memproses sebarang komunikasi yang anda hantar kepada kami (cth: menjawab sebarang pertanyaan dan berurusan dengan sebarang aduan atau maklumbalas)(k) Untuk membantu kami memantau dan meningkatkan prestasi produk dan perkhidmatan kami(l) Untuk mengekalkan dan membangunkan sistem dan prasarana perniagaan kami, termasuk menguji dan menaik taraf sistem-sistem ini kerana kami sentiasa berusaha untuk terus memperbaiki.(j) Untuk menguruskan latihan kakitangan dan jaminan kualiti(k) Untuk memaklumkan anda tentang faedah dan perubahan kepada ciri produk dan / atau Perkhidmatan kami(l) Untuk menentukan bagaimana kami dapat meningkatkan perkhidmatan kepada anda.(m) Untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang tidak boleh dinamakan atau diagregasi dengan cara yang tidak mengenal pasti anda sebagai individu.(n) Menyiasat, bertindak balas, atau mempertahankan tuntutan terhadap Das Abdul Global Sdn. Bhd.(o) Untuk menjalankan aktiviti pemasaran (contohnya, penyelidikan pasaran). (p) Untuk menghantar maklumat terkini mengenai promosi, tawaran dan produk / perkhidmatan baru. (q) Untuk mengekalkan rekod yang diperlukan untuk tujuan penyiasatan dalaman, audit atau keselamatan.

Pendedahan Maklumat


Kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga berikut yang diperlukan untuk tujuan-tujuan di atas:

agensi penguatkuasa undang-undang dan badan-badan sedemikian mematuhi undang-undang dan perintah syarikat-syarikat Mahkamah dan / atau organisasi yang bertindak sebagai ejen, kontraktor, penyedia perkhidmatan dan / atau syarikat penasihat profesional dan / atau organisasi yang membantu kami dalam memproses maklumat peribadi kami rakan perniagaan dan pihak lain untuk tujuan yang berkaitan dengan tujuan mengumpul maklumat peribadi anda pihak lain berkenaan dengan siapa anda telah memberikan persetujuan anda. "Cookies" dan Pengiklan

Kuki boleh digunakan dalam memproses maklumat peribadi anda. Kuki adalah fail teks yang dimasukkan ke dalam memori komputer dan / atau peranti anda oleh komputer Das Abdul Bhd. Satu salinan fail teks ini dihantar oleh komputer dan / atau peranti anda setiap kali ia berkomunikasi dengan pelayan Das Abdul Global Sdn Bhd. Das Abdul Global Sdn Bhd menggunakan cookies untuk identiti anda. Das Abdul Global Sdn Bhd juga boleh mengumpulkan maklumat berikut semasa lawatan anda ke Laman Web: - Tarikh dan masa anda mengakses setiap halaman di Laman Web; URL dari sebarang laman web yang anda akses ke Laman Web; Pelayar web yang anda gunakan dan halaman yang anda akses. Sesetengah laman web mungkin memerlukan anda untuk memberikan maklumat peribadi yang terhad untuk menikmati perkhidmatan tertentu di Laman Web (kelayakan log masuk sistem, alamat e-mel dan kenalan, dll.). Maklumat peribadi ini hanya akan digunakan oleh Das Abdul Global Sdn Bhd untuk tujuannya sahaja, iaitu. untuk membalas mesej anda untuk menyampaikan perkhidmatan yang diminta.

Pautan Luar


Laman web dan Aplikasi Das Abdul Global Sdn Bhd mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikekalkan atau berkaitan dengan Das Abdul Global Sdn Bhd. Pautan ini disediakan sebagai perkhidmatan kepada pengguna dan tidak ditaja oleh atau berafiliasi dengan Laman Web, Aplikasi, atau Das Abdul Global Bhd. Laman web ini mungkin mempunyai pernyataan privasi mereka sendiri dan kami mengesyorkan agar anda menyemak kenyataan tersebut jika anda melawat mana-mana laman web yang dipautkan. Das Abdul Global Sdn Bhd tidak bertanggungjawab terhadap kandungan di tapak yang dipaut atau mana-mana penggunaan tapak.

Keselamatan


Das Abdul Global Sdn Bhd akan mengambil langkah praktikal untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada apa-apa kerugian, penyalahgunaan, pengubahsuaian, akses atau pendedahan, pengubahan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja dengan mengambil kira:

kepada sifat data peribadi dan bahaya yang akan timbul; ke tempat atau lokasi di mana data peribadi disimpan; kepada sebarang langkah keselamatan yang dimasukkan ke dalam mana-mana peralatan di mana data peribadi disimpan; kepada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kebolehpercayaan, integriti dan kecekapan kakitangan yang mempunyai akses kepada data peribadi; dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pemindahan data peribadi yang selamat.Das Abdul Global Sdn Bhd akan memastikan bahawa sebarang dasar keselamatan yang dibangunkan atau dilaksanakan oleh Das Abdul Global Sdn Bhd mematuhi standard keselamatan yang diperlukan di bawah Akta dan mana-mana undang-undang yang boleh dari semasa ke semasa berkuat kuasa.

Das Abdul Global Sdn Bhd amat penting dalam keselamatan maklumat peribadi anda dan memastikan langkah keselamatan organisasi apabila memproses maklumat peribadi anda.

Pengekalan


Sebarang maklumat peribadi yang dibekalkan oleh anda akan dikekalkan oleh Das Abdul Global Sdn Bhd untuk apa-apa tempoh yang perlu bagi maksud yang dinyatakan dalam Polisi ini atau sebagaimana yang dianggap perlu oleh Das Abdul Global Sdn Bhd atau jika dikehendaki oleh undang-undang.

Hak Akses dan Pembetulan


Anda mempunyai hak untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi yang dibekalkan kepada Das Abdul Global Sdn Bhd.

Jika anda ingin mengakses dan / atau membetulkan maklumat peribadi yang dipegang oleh Das Abdul Global Sdn Bhd atau membuat aduan mengenai maklumat peribadi yang diberikan kepada Das Abdul Global Sdn Bhd,

Anda boleh menghubungi:


Perkhidmatan Pelanggan No Telefon: +60 19-900 0815 Alamat E-mel: admin@dasabdulglobal.com | Waktu pejabat: 9.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin hingga Jumaat tidak termasuk Cuti Umum)